Onttrekkingsverbod

Gepubliceerd: 4-7-2019

Door de aanhoudende droogte en warmte, staat de kwaliteit van het water in vijvers momenteel onder druk, vooral in stedelijk gebied. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft Waterschap Vechtstromen per direct een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom.

Vanuit de reguliere Beregeningsregeling, geldt momenteel in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen op diverse plekken al een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Vooral in het zuiden van ons gebied speelt dit. Het water loopt daar op veel plaatsen niet meer over de benedenstroomse stuw en er mag op grond van deze regeling dan geen water meer worden onttrokken. Op dit moment voldoet de huidige Beregeningsregeling voor het oppervlaktewatersysteem.

Onttrekkingsverbod vijvers bebouwde kom

Waterschap Vechtstromen ziet echter dat voor onttrekking van oppervlaktewater vervolgens soms wordt uitgeweken naar vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte. Bij vijvers zijn vaak geen stuwen, wat het lastig maakt om op basis van de Beregeningsregeling te controleren. Vandaar dat Waterschap Vechtstromen voor de vijvers in stedelijk gebied in zijn beheergebied per direct een onttrekkingsverbod heeft ingesteld.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen, is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Wanneer er dan ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben. Met het onttrekkingsverbod zorgt Waterschap Vechtstromen voor voldoende water en dragen zij bij aan de waterkwaliteit.

Toezicht

De medewerkers van Waterschap Vechtstromen zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit, bij voorkeur telefonisch, melden bij Waterschap Vechtstromen. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte.


Foto van pontje bij vijver Veldzichtweg.

Veerpontje Veldmaat

Meer nieuws

 • Afvalinzameling

  27-5-2020

  Sinds mei wordt het gft-afval binnen de bebouwde kom weer wekelijks opgehaald....

 • Gemeentesecretaris

  26-5-2020

  Rob Toet is de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Haaksbergen....

 • Financieel herstelplan

  20-5-2020

  Ambtelijke toets financieel herstelplan gunstig. Reageren nog mogelijk....

Nieuws overzicht