Vriendschapsband

Gepubliceerd: 24-12-2019

In het jubileumprogramma van “75 jaar vrijheid” speelt verzoening een grote rol. Haaksbergen en Ahaus onderhouden al ruim dertig jaar een hechte vriendschapsband. Ook rondom het herdenken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding, trekken de buurgemeenten al jaren samen op. Dat is best bijzonder, want in den lande is dat lang niet overal gemeengoed.

“Welkom in Duitsland”, klinkt het vriendelijk lachend uit de mond van Karola Voss. Op de grens van Ahaus en Haaksbergen, schudt de burgemeester van Ahaus de hand van haar Haaksbergse collega Rob Welten. “En jij welkom in Nederland”, klinkt het gemeend vanaf de andere kant van de grens. Het is maandagochtend als de twee bestuurders elkaar ontmoeten. Bij de grenssteen uit 1773. Gehouwen uit Bentheimer zandsteen. Aan de Nederlandse kant is de O van Overijssel gegraveerd. Aan Duitse zijde prijkt de M van Münsterland.

Noabers

Het lijkt een weerzien tussen vrienden. “Zo ís het ook”, knikt Welten. “Want we zijn méér dan buren. We zijn noabers. Dat betekent dat je je om elkaar bekommert. Naar elkaar omziet. We zijn niet alleen op de wereld. Beter een goede buur, dan een verre vriend.” Ambtscollega Voss beaamt de woorden van Welten. “Als je zó dicht bij elkaar woont, dan ontstaan er vanzelfsprekend contacten, soms zelfs vriendschappen. Dan krijg je oog voor elkaars land en voor elkaars geschiedenis.”

Verschillen koesteren

Als historicus klinken die woorden Welten als muziek in de oren. “Onze voorouders hebben hier eeuwenlang zonder grenzen geleefd”, stelt hij. “Veel Duitsers hebben bovendien Nederlandse wortels en omgekeerd”, weet ook Karola Voss. “Er is veel wat ons bindt, maar er zijn ook écht wel verschillen. Maar die verschillen zijn wat mij betreft juist mooi. Die moeten we juist koesteren en niet uit de weg gaan. De verschillen in cultuur maken onze wederzijdse band een rijke vriendschap.”

Prijzenswaardig

Het is ook anno 2019 helemaal nog niet zo gebruikelijk dat Nederlanders en Duitsers samen deelnemen aan herdenkingen rond de Tweede Wereldoorlog. Toch is dat in Haaksbergen en Ahaus al jaren heel normaal. Volgens Karola Voss juist vanwege die vriendschap. “Van de generatie die de vriendschap dertig jaar geleden is aangegaan, heeft een groot deel de oorlog nog meegemaakt. Zij hebben ingezien dat vriendschap ook misverstanden kan helpen voorkomen. Dat is bijzonder en prijzenswaardig.”

Leren van het verleden

Beide burgemeesters realiseren zich dat het thema verzoening heel gevoelig kan liggen. “De oorlog heeft diepe wonden geslagen”, zegt Voss. “Dat realiseren we ons in Ahaus maar al te goed. Die wonden moeten helen en het zullen altijd littekens blijven. Maar met de tijd is er hopelijk meer ruimte om met elkaar open en onbelast naar voren te kijken. Verzoening is belangrijk, maar vergeten moeten we nooit. We moeten leren van ons gezamenlijke verleden. Begrip voor de ander is daarbij cruciaal.”

Dikke streep

“We moeten ons verleden een plek geven”, vindt ook Rob Welten. “Wat er is gebeurd mogen we inderdaad nooit vergeten. We hebben de dure plicht ervan te leren, voor al diegenen die hun levens hebben gegeven voor onze vrijheid. Daarom is het belangrijk de verhalen te blijven vertellen. Het is de kunst uiteindelijk terug te kunnen kijken op het verleden, zonder steeds de schuldvraag bij de ander te blíjven neerleggen. We zetten samen een dikke streep ónder het verleden, maar zeker niet erdoor!”

Niet vanzelfsprekend

Burgemeester Voss vindt het heel bijzonder dat de inwoners van haar gemeente zo welkom worden geheten in Haaksbergen. Ook als het gaat om vieringen en herdenkingen. “Dat vinden wij allerminst vanzelfsprekend”, aldus Voss. “We waarderen dat ook uitermate. Op heel veel plekken in Europa zie je juist allerlei conflicten tussen grensvolkeren. In dat licht bezien kun je wel stellen dat onze vriendschap buitengewoon is en het verdient om goed onderhouden te worden.”

Over grenzen heen

Ook in Haaksbergen vinden inwoners het bijzonder dat onze Duitse buren bij herdenkingen rond de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. “Het vergt beslist moed en kracht om elkaar juist op dat soort momenten op te zoeken”, zegt Welten. “Die ontmoetingen zijn belangrijk. Als je elkaar treft, elkaar spreekt, elkaar in de ogen kunt kijken, dán leer je elkaar pas écht kennen. Dan is er minder plek voor het groeien van vooroordelen. Dan merk je dat je samen in staat bent om letterlijk over grenzen te stappen.”

Stevig fundament

Burgemeester Voss denkt dat de wederzijdse vriendschap ook in de toekomst blijft bestaan. “Beide kanten verheugen zich steevast op elkaars komst. Dat is altijd een goed teken. Het is belangrijk dat jongeren aan beide kanten van de grens elkaar leren kennen. Daarom zijn de uitwisselingen tussen de scholen ook zo mooi.” Rob Welten beaamt de woorden van Karola Voss. “Het fundament onder onze vriendschap is stevig. We juichen het van harte toe dat onze jeugd die vriendschap alleen nog maar verder uitbouwt.”

Kijk op www.haaksbergen.nl/programma-75-jaar-vrijheid voor het complete jubileumprogramma!


Foto: Betty Morsinkhof

Burgemeesters Voss en Welten

Meer nieuws

 • Fiets kopen?

  13-8-2020

  Fietsenveiling op zaterdag 19 september in gebouw Twente Milieu (Elektrostraat)....

 • Groenrijck

  13-8-2020

  Na drie jaar onderhandelen zijn alle partijen blij met duurzame wijk Groenrijck....

 • Hitte in Haaksbergen

  10-8-2020

  Tips tegen hitte, smoginfo , waarschuwing voor blauwalg en zuinig met drinkwater!...

Nieuws overzicht