Scholen gaan weer open

Gepubliceerd: 29-5-2020

Het gaat geleidelijk de goede kant op met de bestrijding van het coronavirus. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan per 2 juni weer naar school. Het basisonderwijs gaat op 8 juni volledig open.

Op dit moment zijn scholen in het basisonderwijs, kinderopvang en gastouderopvang (gedeeltelijk) open. Dit geldt ook voor het speciaal (basis)onderwijs. Hieraan zit een aantal voorwaarden. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas en kinderen gaan de helft van de tijd naar school, de andere helft volgen zij onderwijs op afstand. Daarin komt dus verandering. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open.
 
De buitenschoolse opvang (bso) volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd (sbo) gaat 100% open. Het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Tot die tijd wordt ook onderwijs op afstand gegeven.

Op 15 juni gaan het mbo, het hbo en de universiteiten weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling. Tot die tijd blijft het onderwijs op afstand.
 

Leerlingenvervoer

Met de openstelling van het voortgezet (speciaal) onderwijs, wordt ook het leerlingenvervoer weer hervat. Leerlingen die voor 16 maart gebruik maakten van het aangepast vervoer, zijn inmiddels door de vervoerder over de herstart geïnformeerd.
 

Veiligheid

Op 27 mei is het protocol voor veilig Leerlingenvervoer uitgebreid met het onderdeel Voortgezet Onderwijs. Dit protocol is door KNV Taxi en de vakbonden gemaakt om het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 

Mondkapjes

In het protocol staat dat leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar in het vervoer naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs bij voorkeur onderling 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook ten opzichte van de chauffeur. Wanneer dit niet kan, moet de chauffeur een medisch mondkapje dragen en de leerlingen een niet-medisch mondkapje. De leerlingen moeten deze mondkapjes zelf meenemen!
 

Overige richtlijnen

In het protocol worden uitgangspunten genoemd in voor alle betrokken instellingen en personen. Ook staan er hygiënemaatregelen in en uitleg over bijvoorbeeld het ophalen en afzetten van kinderen.
 
Leerlingen in een klas

Meer nieuws

 • Begroting 2023

  30-9-2022

  Het vertrekpunt ligt op het realiseren van raadsafspraken....

 • Marktkramen

  29-9-2022

  Vanaf 5 oktober tijdelijke verhuizing marktkramen naar de Hibbertsstraat....

 • Poet’n Graads

  29-9-2022

  Dorpsomroeper Poet’n Graads weer terug op zijn sokkel....

Nieuws overzicht