TONK

Gepubliceerd: 27-7-2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Met de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen werknemers, ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen. Dat kon al vanaf 1 maart. Om nog beter tegemoet te komen aan de vragen zijn de beleidsregels verlengd en verruimd.

 • De bijdrage voor de woonlasten geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 (dat was tot 1 juli 2021)
 • Het gaat om een bedrag van 500 euro per maand (dat was 250 euro per maand)
 • Het gezinsinkomen moet in januari 2021 tenminste 15% lager zijn dan een maandinkomen in 2020 (dat was 30%).

Mensen die de ondersteuning al hebben ontvangen krijgen de hogere vergoeding van 250 euro per maand (van 250 naar 500 euro) automatisch en met terugwerkende kracht uitbetaald. Nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden via www.hengelo.nl/tonk.

Onbelast en een gift

De TONK is bedoeld voor alle huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen te maken hebben met een onvoorziene terugval in het inkomen. En die daarom de woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Het gaat dan om kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water. TONK kan een oplossing bieden aan huishoudens als zij geen recht hebben op andere financiële regelingen of uitkeringen, zoals een huurtoeslag of WW-uitkering. Of die ondanks andere regelingen nog steeds te weinig inkomsten hebben om de woonkosten te kunnen betalen. Deze ondersteuningsmaatregel is onbelast. Dat betekent dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze straks bij het invullen van de belastingpapieren voor een vervelende verrassing komen te staan. Bovendien gaat het om een gift. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden.

Ruimhartiger

Het college heeft de regeling verruimd, omdat er (net als in de rest van Nederland) tot nog toe weinig gebruik van werd gemaakt. In de afgelopen periode hebben 11 mensen uit Haaksbergen een aanvraag voor TONK ingediend. Daarvan zijn er 6 toegekend en 5 afgewezen. Grootste reden voor het afwijzen is dat mensen recht blijken te hebben op huurtoeslag of een verhoging daarvan, waarmee ze hun woonlasten kunnen verlagen.

Voorwaarden

De gemeente Haaksbergen heeft een aantal voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor deze regeling:

 • Het geld op de betaal-/spaarrekening, contant, waardepapieren, digitaal geld zoals bitcoins, mag niet hoger zijn dan 12.590 euro voor een echtpaar en 6.295 euro voor een alleenstaande (de zogenoemde vermogensvrijlating van de bijstand).
 • Het huishouden moet woonlasten hebben van een eigen woning of huurwoning in de vrije sector.
 • Huurt u een woning uit de sociale sector dan kunt u (verhoging van de) huurtoeslag aanvragen en komt u niet in aanmerking voor de TONK.

Mensen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen via www.hengelo.nl/tonk een aanvraag indienen. Op de website staat ook meer informatie over de regeling en het aanvragen. 

Ondersteuning

De gemeente Haaksbergen kan de huishoudens die in aanmerking komen voor een TONK-bijdrage ook op andere terreinen ondersteunen, mocht daar aanleiding voor zijn. Naast de TONK-bijdrage brengt de gemeente bij aanvragers het aanbod van schuldhulpverlening onder de aandacht. Zo kan de Noaberpoort onder andere helpen met budgetplannen of bij het adviseren in schuldsituaties. Voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt kan een aanvrager contact opnemen met een van de werkcoaches van Werk en Inkomen. De werkcoaches hebben een groot netwerk in de regio, kunnen adviseren over om- of bijscholing en weten wat de actuele vacatures zijn.

Meer nieuws

 • Begroting 2023

  30-9-2022

  Het vertrekpunt ligt op het realiseren van raadsafspraken....

 • Marktkramen

  29-9-2022

  Vanaf 5 oktober tijdelijke verhuizing marktkramen naar de Hibbertsstraat....

 • Poet’n Graads

  29-9-2022

  Dorpsomroeper Poet’n Graads weer terug op zijn sokkel....

Nieuws overzicht