Nota Duurzaamheid Haaksbergen

‘Duurzaam ontwikkelen is investeren in opbrengsten’.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Haaksbergen op 6 juli 2016 besloten heeft tot het vaststellen van de nota Duurzaamheid Haaksbergen ‘Duurzaam ontwikkelen is investeren in opbrengsten’.

In de beleidsnota Duurzaamheid Haaksbergen ‘Duurzaam ontwikkelen is investeren in opbrengsten’ geeft de gemeente aan hoe zij een bijdrage wil leveren in haar streven om in 2050 een energieneutrale, klimaatbestendige en vitale gemeente te zijn. In deze nota staan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de vertaling van die doelstellingen in een uitvoeringsagenda voor 2016, 2017 en verder verwoord.

De gemeente wil zich de komende jaren onder andere richten op energiebesparing en duurzame energie. De focus ligt hierbij op woningen, bedrijven en de gemeentelijke gebouwen. Uiteraard wordt ook gewerkt aan de andere beleidsthema’s.

Belangrijk hierbij zijn samenwerking en het stimuleren en enthousiasmeren van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De rol van de gemeente zal hierin een faciliterende en ondersteunende zijn.

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl