Reactie herstelplan

Gepubliceerd: 4-6-2020

Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei konden inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers reageren (‘inspreken’) op het concept Financieel herstelplan Haaksbergen 2020. In een zogeheten Reactienota geeft het college nu antwoord op de standpunten die tijdens deze avonden én daarnaast ook via mail kenbaar zijn gemaakt aan burgemeester en wethouders. Haaksbergen telt, zo werd afgelopen weken duidelijk, veel pleitbezorgers en liefhebbers van muziek. Zij zullen blij zijn met het feit dat het stopzetten van subsidiëring van muziekonderwijs voorlopig van de baan is.

Het college van B&W heeft met aandacht de reacties tot zich genomen op de voornemens uit het Financieel herstelplan. De inhoud van deze betogen en het grote aantal reacties heeft ertoe geleid dat het gemeentebestuur inmiddels een andere afweging maakt. Waar eerder nog werd gesteld dat Haaksbergen zich vooral moet richten op sport en onderwijs wil het college deze keuze nu niet meer zo expliciet maken. Wethouder Financiën Louis Koopman: “Wij erkennen het belang van muziek en cultuur. Zeker voor kinderen. Dat hebben de insprekers goed duidelijk gemaakt. Daarom hebben we besloten voorlopig niet te bezuinigen op muziekonderwijs.”

Subsidie

Dat betekent echter niet dat bezuinigingen op muziekonderwijs in de toekomst volledig van de baan zijn. “We willen toe naar een andere subsidiesystematiek, waarbij we subsidie verlenen in ruil voor een prestatie. Dat gaat voor allerlei organisaties gelden die subsidie van de gemeente ontvangen. Sport heeft daarbij wat het college betreft niet langer een streepje voor op muziek”, aldus Koopman. “We zijn uiteraard benieuwd hoe de gemeenteraad daarover denkt. Dat zullen we de komende weken zien.“

Scholen

Ook schoolbesturen lieten zich tijdens de inspraakavonden horen. De gemeente wil graag net als het schoolbestuur van Het Assink lyceum een nieuw schoolgebouw aan de Van Brakelstraat. Het college moet zich echter houden aan de stelregel van de toezichthouder, provincie Overijssel: pas geld uitgeven aan een nieuw en groot project zoals Het Assink lyceum als de financiële resultaten meerdere jaren achter elkaar positief zijn en er voldoende weerstandsvermogen is opgebouwd. Voorzien wordt dat dit in 2024 het geval is. Ook de fusieschool dr. Ariëns/Holthuizen wil graag een nieuw onderkomen. Het college is het met schoolbestuur Keender eens over de noodzaak van nieuwbouw. In het geval van deze basisschool is er slechts weinig verschil tussen de investeringen voor noodzakelijk onderhoud en de jaarlijkse lasten voor de gemeente in het geval van nieuwbouw. Daarom heeft het college vanaf 2022 - het jaar dat de gemeente volgens het herstelplan weer voor het eerst een positief jaarresultaat haalt - geld gereserveerd voor nieuwbouw. Deze standpunten van het college zijn onveranderd ten opzichte van het eerder aangeboden Financieel herstelplan.

Onroerendezaakbelasting

Het college heeft ook een aantal reacties gehad op het plan om de onroerendezaakbelasting (ozb) te laten stijgen, maar houdt vast aan de lijn om de inkomsten van de gemeente weer structureel en robuust te verhogen. Zonder deze stijging wordt het noodzakelijke weerstandsvermogen van de gemeente niet bereikt en kunnen voorzieningen niet op peil blijven. Burgemeester en wethouders danken iedereen hartelijk voor de ingebrachte standpunten. Op 9 juni is er een commissievergadering over het Financieel herstelplan en op 17 juni neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Meer informatie is te vinden in de Reactienota van het college.

Gemeentehuis achterzijde

Meer nieuws

 • Subsidies

  28-1-2021

  Gemeente Haaksbergen mild voor verenigingen in coronatijd....

 • Videoboodschap

  22-1-2021

  Een videoboodschap van burgemeester Rob Welten aan alle inwoners....

 • Avondklok

  22-1-2021

  Er geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur....

Nieuws overzicht