Preventief toezicht

Gepubliceerd: 18-12-2019

De provincie Overijssel heeft besloten de gemeente Haaksbergen onder preventief toezicht te plaatsen. Het college van B&W betreurt de situatie, maar voorzag al enige tijd dat er preventief toezicht aankwam. Al eerder sprak wethouder Financiën Louis Koopman uit dat er ‘groot onderhoud’ moet plaatsvinden in Haaksbergen. “Er moeten keuzes gemaakt worden om Haaksbergen ook voor de lange termijn gezond te maken. Het is goed dat we hiervoor samen met de provincie gaan optrekken. Die steun in de rug hebben we nodig.”

Tijdens de begrotingsvergadering en in de periode daarvoor wees het college de gemeenteraad op de slechte financiële situatie. De Begroting 2020 en de jaren daarna werd in november vastgesteld door de raad. Die begroting laat zien dat de gemeente in 2020 meer geld uitgeeft dan ontvangt. Ook zijn de vooruitzichten voor de komende jaren niet goed. Pas in 2022 is de begroting weer sluitend, maar dat is alléén het geval als ook alle taakstellingen gehaald worden en dat is nu nog onzeker. Tot slot heeft de gemeente geen reserves (spaargeld) meer om toekomstige onvoorziene tegenvallers op te vangen. De verwachting is dat er vanaf 2023 weer een positieve algemene reserve achter de hand is.

Wettelijke verplichting

Alles bij elkaar vindt de provincie dat de gemeente Haaksbergen geholpen is met preventief toezicht. Gedeputeerde van de provincie Monique van Haaf daarover: “Haaksbergen wordt geconfronteerd met de realiteit van een niet sluitende begroting. De provincie is dan wettelijk verplicht Haaksbergen onder preventief toezicht te plaatsen. In overleg met de raad wordt er de komende tijd een herstelplan opgesteld waarin de raad aangeeft hoe zij weer tot een sluitende begroting komt.” 

A of B

Wethouder Koopman vertelt dat het herstelplan niet alleen zal gaan over financieel herstel. “Er moet meer gebeuren dan simpel gezegd alleen zorgen voor een sluitend huishoudboekje”, aldus Koopman. “We moeten samen met de raad gaan kijken wat we wel en niet meer willen doen en dat financieel vertalen. Als de raad A wil, dan kan B niet. Namens het college en nu ook de provincie blijf ik herhalen: we moeten keuzes maken”. De wethouder vertelt dat ook de noodzaak om de organisatie te versterken en aan te passen groot is. “Ook dat zal onderdeel uitmaken van het totale herstelplan. Het wordt bij elkaar een meerjarig traject, waarbij we elkaar - raad, college en ambtenaren - hard nodig hebben.”

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Fiets kopen?

  13-8-2020

  Fietsenveiling op zaterdag 19 september in gebouw Twente Milieu (Elektrostraat)....

 • Groenrijck

  13-8-2020

  Na drie jaar onderhandelen zijn alle partijen blij met duurzame wijk Groenrijck....

 • Hitte in Haaksbergen

  10-8-2020

  Tips tegen hitte, smoginfo , waarschuwing voor blauwalg en zuinig met drinkwater!...

Nieuws overzicht