Bedrijfsvoering

Gepubliceerd: 4-9-2019

Een toekomstbestendig en zelfstandig Haaksbergen. Om dat te bereiken is een netwerkgemeente voor Haaksbergen een passender scenario dan een zogeheten regiegemeente, zo concludeerde onderzoeksbureau Rijnconsult afgelopen voorjaar al. Belangrijke aanbeveling was te bekijken of de buurgemeenten Enschede of Hengelo de interne bedrijfsvoeringstaken grotendeels over zouden kunnen nemen. Het college stelt de raad voor deze en andere aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Zo vlak na het zomerreces ontstaat er dus steeds meer duidelijkheid over de toekomst van de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur. De plannen betekenen concreet dat er het komende half jaar gewerkt gaat worden aan een meerjarig verbeterprogramma om te komen tot een krachtige en toekomstbestendige netwerkgemeente. Een ander accent (naast de interne bedrijfsvoering) is versterking van de inhoudelijke samenwerking met andere gemeenten. Gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar ook inwoners worden zo mogelijk betrokken bij de totstandkoming van dat programma.

De netwerkgemeente

Eerder stelde de gemeente, met behulp van inwoners, de Toekomstvisie 2030 vast. Uitkomst was onder meer dat Haaksbergen toekomstbestendig en zelfstandig wil blijven. Onderzoeksbureau Rijnconsult werd gevraagd te bekijken wat de beste manier is om dat te bereiken. Rijnconsult concludeerde dat de rol van netwerkgemeente het best bij Haaksbergen past en niet die van regiegemeente. In een regiegemeente worden alle uitvoerende taken door anderen uitgevoerd, waarbij de gemeente regie voert op de uitvoering en zich focust op beleid en regie. In een netwerkgemeente laat de gemeente diverse taken (beleid, regie, beheer, uitvoering) door anderen doen of samen met anderen. De belangrijkste afweging daarbij is dat de gemeente het zelf niet op voldoende niveau kan uitvoeren. Taken die zelf kunnen worden gedaan blijven bij de gemeente, waarbij er waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere partners.

Zelf doen of uitbesteden?

Bij alle nieuwe ontwikkelingen rond de Haaksbergse gemeentelijke organisatie is er uiteraard ook veel aandacht voor de financiële gevolgen van de verschillende trajecten. Wat betreft de interne bedrijfsvoeringstaken, zoals personeelszaken, archief en financiën (het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering), wil B&W de intentie uitspreken deze binnen anderhalf jaar grotendeels onder te brengen bij Enschede of Hengelo. Bij alle inwonergerichte taken wordt gekeken of de gemeente die zelf blijft doen of dat samenwerking met andere partners mogelijk meerwaarde oplevert. Het buiten de deur zetten van interne bedrijfsvoeringstaken heeft de nodige financiële gevolgen, maar vanzelfsprekend ook flinke personele consequenties. De ambtelijke organisatie wordt dan ook de komende tijd zorgvuldig meegenomen in het proces. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in september over de plannen van het college.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Vitaliteitsbeurs

  19-2-2020

  Vitaliteitsbeurs op zondag 8 maart in sporthal De Bouwmeester....

 • Loden leidingen

  19-2-2020

  Informatie over wat te doen met loden waterleidingen in uw woning....

 • Bericht belastingkantoor

  18-2-2020

  Appartementseigenaren in Haaksbergen géén te hoge WOZ-beschikking....

Nieuws overzicht