Collectes

Voor het houden van een collecte hebt u op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u het formulier: Aanvraag collectevergunning (pdf | 90 kB) .

Verantwoording opbrengst

Het is noodzakelijk dat er verantwoord wordt wat de opbrengsten van de collecte is. Dit wordt door de gemeente doorgegeven aan het Centraal Bureau Fondsenverwerving (CBF). Voor het verantwoorden van de opbrengsten gebruikt u het formulier: Verantwoording opbrengst collecte (pdf | 90 kB) .

Periode van collecteren

Voor een aantal landelijke organisaties is een landelijk collecterooster vastgesteld. Dit landelijke collecterooster wordt door het CBF vastgesteld. In die periodes kunt u geen collecte houden. Op het collecterooster kunt u zien welke periodes gelden als een zogenaamde vrije periode. In die vrije periode kunt u dan de collecte houden.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl