Omgevingsvergunning

Snel en online een vergunning aanvragen of melding doen voor bijvoorbeeld een dakkapel via 'het omgevingsloket online'.

Aanvragen

Wie een vergunning wil aanvragen, heeft in sommige gevallen te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 25 vergunningen, waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en milieuvergunning, en sloopmeldingen/ -vergunningen zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning.

Kapvergunning:informatie over het aanvragen van een kapvergunning

Wet kwaliteitsborging

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. 
Lees hierover meer: Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Logo omgevingsloket

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl