Bedrijfsvoeringstaken

Gepubliceerd: 8-7-2020

De gemeenten Haaksbergen en Hengelo gaan de komende maanden nader onderzoeken wat het oplevert en kost als de gemeente Hengelo taken op het gebied van bedrijfsvoering van de gemeente Haaksbergen op zich neemt. Afgelopen maanden zijn de gemeenten Haaksbergen, Enschede en Hengelo - in overleg met de provincie - met elkaar om tafel gegaan. Conclusie daarvan is dat beide buurgemeenten goede partners voor Haaksbergen kunnen zijn, maar dat de gemeente Hengelo op onderdelen net wat beter past. Daarom start nu een verdiepend onderzoek, dat eind van het jaar moet zijn afgerond.

Het college van B&W van de gemeente Haaksbergen kreeg vorig jaar de opdracht van de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken van het uitbesteden van bedrijfsvoeringstaken aan de gemeenten Enschede of Hengelo. De gedachte daarachter was dat dit bij zou kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de gemeente Haaksbergen en het verminderen van de kwetsbaarheid van de uitvoering van bepaalde taken. Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase sluit af met een keuze voor Enschede of Hengelo. Dat moment is met de keuze voor Hengelo nu dus daar. In fase twee vindt nader onderzoek plaats. Daardoor zal de gemeente Haaksbergen in staat zijn definitief te besluiten of de bedrijfsvoering wordt uitbesteed. Ook wordt in fase twee duidelijker wat nodig is om de bedrijfsvoering in eigen huis te versterken als deze in Haaksbergen blijft.

Maatgevende criteria

Hengelo lijkt voor Haaksbergen een beter passende partner te zijn. Daarvoor is gekeken naar enkele maatgevende criteria. Vertrouwen is een belangrijke succesfactor bij samenwerkingen en daarom één van de criteria. Dat vertrouwen is bij alle partijen ruim aanwezig. Enschede en Hengelo zijn alle twee in staat om de bedrijfsvoering in Haaksbergen te versterken. Op grond van het criterium vertrouwen is geen voorkeur voor één van beide gemeenten aan te wijzen. Een ander criterium is de ICT. De uitbesteding aan Hengelo is eenvoudiger, omdat de infrastructuur en processen meer op elkaar aansluiten. Daarnaast is in beeld gebracht welke voorwaarden Enschede en Hengelo stellen als zij de bedrijfsvoeringstaken van Haaksbergen op zich nemen. Ook in dit geval is uitbesteden aan Hengelo eenvoudiger en zijn de gevolgen overzichtelijker. Dat heeft onder meer te maken met de overige samenwerkingen die Haaksbergen momenteel al heeft met Enschede en Hengelo.

Vermindering kwetsbaarheid

Bedrijfsvoeringstaken die de gemeente Hengelo mogelijk op zich gaat nemen zijn bijvoorbeeld personeelszaken, archief, financiën, juridische zaken, communicatie, automatisering, callcenter en webcoördinatie. Deze taken worden nu vaak door kleine en daardoor kwetsbare teams uitgevoerd. Door samen te werken in een groter verband vermindert de kwetsbaarheid. De gemeente Haaksbergen onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst als het ware de benodigde kennis van de gemeente Hengelo in te huren. De Haaksbergse gemeenteraad besloot begin 2017 dat Haaksbergen toekomstbestendig en zelfstandig moet blijven. Daarvoor was het dan wel verstandig, zo stond in een onderzoeksrapport, om samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Als vervolg daarop werd een verkennend onderzoek met Enschede en Hengelo gestart naar uitbesteding van bedrijfsvoeringstaken.

“Taken voor de buitenwereld goed uitvoeren”

Burgemeester Rob Welten van Haaksbergen ziet de principekeuze om met Hengelo samen te gaan werken als een mooie stap vooruit. “Om onze taken voor de inwoners van Haaksbergen  goed uit te kunnen voeren, moeten we het binnen beter op orde hebben. We hebben een sterke en minder kwetsbare organisatie nodig, waar medewerkers de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen. Een samenwerking met Hengelo biedt wat dat betreft kansen”, aldus Welten. Ook wethouder Claudio Bruggink van de gemeente Hengelo kijkt met vertrouwen naar het vervolgproces. “We zien het als een uitdaging om dit traject met onze buurgemeente op te pakken. Daarom starten we met elkaar een verdiepend onderzoek, dat eind van het jaar klaar moet zijn om de duidelijkheid te krijgen die we zoeken.”

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Loslopende honden

  9-6-2021

  Loslopende honden veroorzaken nog wel eens ergernis....

 • Werkzaamheden

  9-6-2021

  Start aanpassing eerste deel van de oude N18 medio augustus....

 • Marktplan

  3-6-2021

  Nieuw stadium Marktplan. Buurt praat mee over verkeer, parkeren en park...

Nieuws overzicht