Home > Inwoner > Over Haaksbergen > Wijken > Scan leefbare wijken: samen werken aan leefbaarheid

Scan leefbare wijken: samen werken aan leefbaarheid

Iedereen wil prettig, gezond en veilig kunnen wonen. De gemeente wil daarom mét bewoners zorgen voor een goed leefklimaat in Haaksbergen. Ook als er bedrijvigheid om de hoek is. Dat is het geval in de wijken Centrum Zuidwest, ’t Wolferink en Zienesch, die grenzen aan bedrijventerrein ’t Varck. Wonen in de buurt van een bedrijventerrein levert soms knelpunten op.

Bij het project ‘scan leefbare wijken’ brengen we samen met wijkbewoners in beeld wat goed gaat in deze drie wijken en wat beter kan. Ook werken we aan oplossingen, vaak aangedragen door wijkbewoners zelf. Soms snel te realiseren verbeteringen, maar ook aanpassingen die meer onderzoek of voorbereiding vergen. Bij het zoeken naar oplossingen houden we voor ogen dat bedrijven en buurt als goede buren naast elkaar kunnen functioneren. Mét elkaar werken we aan leefbare wijken.

Hieronder vindt u informatie over het verloop van het project, zoals over bijeenkomsten die zijn geweest met wijkbewoners en een vragenlijst die is verspreid. Maar ook treft u hier de resultaten van de inventarisatie onder inwoners en informatie over de vervolgaanpak.

De scan leefbare wijken is een project van de gemeente, met steun van de provincie Overijssel.

Documentatie

Publicaties:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl