Wmo 2015

De Wmo 2015 is sinds 1 januari 2015 van kracht.

Doel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en zo goed mogelijk mee laten doen in de samenleving. Mét hulp van familie, vrienden of buurtgenoten. Dat is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2015).

Voor wie?

De Wmo is bedoeld voor mensen die zichzelf niet meer goed kunnen redden en die een helpende hand kunnen gebruiken. De gemeente biedt ondersteuning aan langdurig zieken, mensen met een beperking en mensen met chronische aandoeningen. Ook ondersteunen we mantelzorgers en zorgen we voor voldoende voorzieningen (zowel vrijwilligersinitiatieven als maatwerkvoorzieningen). Hebt u behoefte aan ondersteuning,  zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maakt u zich zorgen over een buurvrouw, kennis of één van uw ouders? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van Noaberpoort  van de gemeente Haaksbergen voor informatie over de mogelijkheden.

 

Taken van de gemeente:

 • Ondersteuning zelfstandig leven ( voorheen individuele begeleiding)
 • Ondersteuning maatschappelijke deelname (voorheen dagbesteding)
 • Kortdurend verblijf
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Doventolk ondersteuning
 • Beschermd wonen en de inloopvoorziening GGZ
 • Cliëntondersteuning

 

Meer informatie

De uitvoering van de taken op het gebied van welzijn en zorg is ondergebracht bij Noaberpoort. Bij Noaberpoort kunt u terecht voor vrijblijvend advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, opvoeden, werk en inkomen. Zij werken volgens het principe: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Noaberpoort is een initiatief van een groot aantal partners op het gebied van welzijn, zorg en werk en inkomen.

Misschien heeft u vragen. Neem dan contact op met de medewerkers van Noaberpoort. Zij zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (053) 57 34 589. U kunt ook altijd een mail sturen naar info@noaberpoort.nl.

Het vastgestelde Beleidsplan Wmo 2015, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Nadere regels maatschappelijke ondersteuning vindt u hier.

Handige links

 • Noaberpoort. Zij geven vrijblijvend advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, opvoeden, werk en inkomen.
 • Participatieraad Haaksbergen. Deze raad vertegenwoordigt de Haaksbergse bevolking en denkt mee met en over het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein.
 • Regelhulp. Hier vindt u een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning.
 • Zorgwijzer. Hier vindt u informatie over veranderingen in de zorg.
 • Lang zult u wonen. Blijven wonen in uw eigen huis, ook als u ouder bent!
 • Veilig Thuis Twente. Voor hulp en advies bij huiselijk geweld of kindermishandeling.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl