Begroting 2020

Gepubliceerd: 30-9-2019

Het college van B&W moet ingrijpen om een financieel tekort van bijna drie miljoen euro te voorkomen. Belangrijke oorzaken van het dreigende tekort zijn een lagere Rijksbijdrage en grote uitgaven in het sociaal domein. Alle Nederlandse gemeenten worden hiermee geconfronteerd, terwijl ze geen invloed hebben op het beleid van de landelijke overheid. Maar anders dan veel andere gemeenten heeft Haaksbergen de afgelopen jaren onvoldoende reserves kunnen opbouwen, waardoor nu ingrijpende maatregelen nodig zijn. Deze moeten het tekort terugdringen, bestaande voorzieningen overeind houden en over enkele jaren weer een beter financieel perspectief opleveren.

“Het college is bezig met groot onderhoud”, vertelt wethouder Financiën Louis Koopman. “De uitgaven zijn groot en de inkomsten te gering. Daarnaast moet onze ambtelijke organisatie verbeterd worden. Daar is de afgelopen jaren veel op bezuinigd. Bovendien hebben we te maken met wensen van de raad die we moeten inwilligen. Linksom of rechtsom, uitgaven moeten omlaag en inkomsten omhoog. Zoals wij het nu voorstellen hebben we vanaf 2022 weer positieve cijfers. Vanaf dat moment is er weer ruimte voor nieuwe dingen.”

Scholen en N18

Nieuwbouw van Het Assink lyceum maakt in opdracht van de gemeenteraad wel deel uit van de begroting. De gemeente en de school onderzoeken al enige tijd een voordeliger financieringsvorm. Dat resulteert erin dat de gemeente vanaf 2023 veertig jaar lang jaarlijks ongeveer een half miljoen euro moet vrij maken voor een nieuw schoolgebouw. Voor de huisvesting van de fusieschool Holthuizen/Ariëns is vanaf 2023 een ton beschikbaar. De gemeente en schoolbestuur Keender kijken of eenzelfde financieringsconstructie als bij Het Assink lyceum een optie is. Er gaat, zoals de raad eerder al heeft aangegeven, geen gemeentelijk geld naar aanpassing van de oude N18. Wel kunnen er nog enkele aanpassingen plaatsvinden met geld van Rijkswaterstaat en de provincie.

Bezuinigen en grip

De gemeente moet de komende jaren op allerlei fronten bezuinigen. In het sociaal domein - waar veel gemeentelijk geld naar toe gaat - moeten de uitgaven met 1,3 miljoen euro omlaag en ook op andere terreinen moet worden bespaard (drie ton). Het college probeert de komende tijd besparingen te zoeken die zo min mogelijk pijn doen. Een ambtelijke werkgroep werkt aan het verkrijgen van meer grip op de uitgaven in het sociaal domein.

Belastingverhoging

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de OZB te verhogen. “We kunnen eenvoudigweg niet anders”, licht Koopman toe. “Door vooral de lagere Rijksbijdrage en de stijgende uitgaven in het sociaal domein moeten we impopulaire maatregelen nemen. Het verhogen van de OZB voor woningen en niet-woningen is er één van.” De OZB stijgt wat het college betreft volgend jaar met 25 procent voor woningen en met 35 procent voor niet-woningen. Dat komt voor een gemiddelde woning (van 233.000 euro) neer op een toename van 77 euro per jaar. Dat geldt alleen voor woningeigenaren.

Provincie

De wethouder Financiën had het gemeentelijke huishoudboekje graag anders gezien. Koopman: “Het zijn lastige omstandigheden. Daarnaast heeft de gemeenteraad nadrukkelijke wensen waar we rekening mee moeten houden. De raad is onze opdrachtgever. Maar helder is óók dat we orde op zaken moeten stellen. Het is heel goed mogelijk dat de provincie daar opnieuw weer een rol in krijgt.” Mocht de gemeente weer onder preventief toezicht van de provincie worden gesteld, dan kan dat consequenties hebben voor de begroting.

Woensdag 6 november vanaf 15.00 uur vergadert de gemeenteraad over de Begroting 2020.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Bedrijfsvoeringstaken

  8-7-2020

  Haaksbergen en Hengelo praten verder over samenwerking....

 • Lintjes

  3-7-2020

  Koninklijke onderscheidingen eindelijk opgespeld na uitstel door coronamaatregelen....

 • Noaberpoort

  2-7-2020

  Vanaf 1 juli heeft de Noaberpoort iets andere openingstijden....

Nieuws overzicht