Duurzaam opwekken

Haaksbergen wil in 2050 energieneutraal zijn door het duurzaam opwekken van elektriciteit met bronnen als zon en wind.

Om te bereiken moeten we nu aan de slag met het maken van plannen én moeten we met elkaar in gesprek. Onze ambitie is om met 30-40 hectare zonnevelden, 22 hectare zonnepanelen op grote daken en 5 windturbines onze elektriciteit duurzaam op te wekken. Hoe we dat willen realiseren, zal de komende jaren duidelijk worden en doen we samen met inwoners en bedrijven.

Initiatieven voor zonneparken

Om de ontwikkeling van zonnevelden mogelijk te maken zijn de Beleidsregels zonnevelden opgesteld. Deze Beleidsregels zijn tot stand gekomen met ideeën en input van inwoners, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden uit verschillende gebiedsbijeenkomsten en experts.

Beleidsregels: wat betekent dit?

De Beleidsregels zonnevelden bieden duidelijke richtlijnen waar initiatieven voor zonnevelden aan moeten voldoen. Initiatiefnemers van zonnevelden konden op 16 april een vooroverlegplan insturen met daarin informatie over hun voorgenomen project. Op die manier ontstaat duidelijkheid voor iedereen hoe Haaksbergen duurzaam energie op gaat wekken met zonne-energie. U kunt de Beleidsregels Zonnevelden hier downloaden.

Beoordeling en het verdere proces

De vooroverlegplannen van bovenstaande initiatiefnemers worden beoordeeld door een toetsingscomité. Daarin zitten specialisten van de gemeente Haaksbergen, een ecoloog, een landschapsarchitect en een specialist financiële participatie. Uiterlijk in de eerste week van mei geeft het toetsingscomité in de eerste week van mei 2021 haar beoordeling. Daarna kunnen de initiatiefnemers, die een positieve beoordeling hebben ontvangen, een omgevingsvergunning aanvragen. Daarna volgt het reguliere vergunningsproces van de gemeente Haaksbergen.

De initiatieven

Hieronder vindt u alle initiatieven waarvoor een vooroverlegplan is ingestuurd. U kunt op het kaartje de locatie van het initiatief zien en de inpassing in de omgeving het landschap. Daarnaast kunt u de toelichting lezen.

Energiecoöperatie Haaksbergen

Een aantal initiatieven wordt in samenwerking met de Energiecoöperatie Haaksbergen ontwikkeld. Meer informatie vindt u op:
https://www.energiecooperatiehaaksbergen.nl/beoordeling-plannen-zonneparken-begin-mei-bekend/

De RES Twente

Haaksbergen werkt samen met de Twentse gemeenten, de waterschappen, provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis om te komen tot een Energiestrategie Twente (RES Twente). Meer informatie over de RES Twente leest u hier

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl