Asbestdakenverbod

Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

Dak van asbest? Snel weg is het best!

Heeft u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Als gemeente (naam) helpen we u graag snel en gemakkelijk van uw asbestdak af. Zo zorgen we samen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Hieronder leest u hoe wij u kunnen helpen.

 Waarom asbest verwijderen?

Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Niet alleen het natuurlijke verweringsproces tast een asbestdak aan. Ook een hagelbui, storm of brand kan ervoor zorgen dat asbestvezels vrij komen. Naast de gezondheidsrisico’s kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Afhankelijk van uw situatie, vergoed uw verzekering na 2024 dergelijke kosten minder of helemaal niet meer. Vanaf 2024 controleren we als gemeente of het verbod wordt nageleefd. Verwijdert u uw asbestdak niet voor 2024, dan loopt u ook het risico op een boete.

 Asbest van het dak!

Genoeg redenen om nu al aan de slag te gaan. Vervang u nu uw dak, dan profiteert u van onze ondersteuning, speciale stortvoorzieningen, subsidies en diverse aantrekkelijke (financiële) mogelijkheden vanuit de markt . Pak deze kans en vervang uw asbestdak voor een nieuw én duurzaam exemplaar. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons.

 Asbestdaken

Golfplaten, dakleien, gevelbekleding en regenpijpen. Dat zijn de plekken waar u onder meer asbest tegen komt. Twijfelt u over het materiaal op uw pand en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.
In het filmpje van Milieucentraal krijgt u een goed beeld van waar asbest in zit of op ligt. En dat is op meer plekken dan u denkt.

 Meer informatie?

 Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar in bepaalde situaties kan het wel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaakt. Elk jaar overlijden er ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest, daarom wordt er gewerkt aan een asbestverbod op daken. De gezondheidsrisico’s verschillen per situatie.

 De volgende richtlijnen geven een indicatie:

Asbest is alleen gevaarlijk op het moment dat vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de huidige inzichten ongevaarlijk.
De risico’s nemen af naarmate het aantal ingeademde vezels (de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
Asbestvezels die goed gebonden zijn aan dragermateriaal (zoals niet verweerd asbestcement), kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.

 Verzekering van uw asbestdak

Bent u als pandeigenaar met asbestdak nog wel voldoende verzekerd? Kunt u indien nodig rekenen op voldoende dekking van eventuele schade?
Vanwege de risico’s die asbestdaken tegenwoordig met zich meebrengen, gaan de premies van verzekeraars de komende jaren waarschijnlijk omhoog. Ook de onkostenvergoeding na een incident zal veranderen richting het jaar 2024. De kosten na beschadiging of brand komen dan steeds meer voor rekening van u als pandeigenaar. Wilt u weten waar u exact voor verzekerd bent en hoe het staat met een eventuele uitkering? Neemt u dan contact op met uw verzekeraar.
Wacht in ieder geval niet te lang en loop geen onnodig (financieel) risico. Verdiep u in het vervangen uw asbestdak. Zet risico’s om in kansen door uw huidige dak te vervangen voor een duurzaam en of meer energiezuinig exemplaar.

 Verwijderen asbestdak - Particulieren

Is uw asbestdak kleiner is dan 35m²? Dan mag u uw asbestdak zelf vervangen. Voor grotere daken bent u verplicht een gecertificeerde asbestsaneerder in te schakelen. Zij kennen als geen ander de regelgeving rondom asbestverwijdering.

 Pandeigenaar of huurder

Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan uw woning en dus ook voor het verwijderen van uw asbestdak. We hebben een stappenplan samengesteld zodat u kunt zien wat u in welke situatie moet en kunt doen. Huurt u een woning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder, woningcorporatie of –vereniging.

 Tips

Op de website van de Rijksoverheid (RVO) www.rvo.nl vindt u alle regels waar u zich aan moet houden als u zelf asbest gaat verwijderen. Op www.milieucentraal.nl vindt u een filmpje met een duidelijke uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak. Inclusief een overzicht van de benodigde materialen.

 Financiële en fiscale kansen

Voor het laten vervangen van daken kunt u tot en met 2019 gebruik maken van een landelijke subsidie. Daarnaast zijn er meerdere financieel en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden het overwegen waard. Deze opties maken het interessant te investeren in een nieuw of zelfs duurzaam dak. Geïnteresseerd?

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

 Verwijderen asbestdak - Ondernemers en agrarische ondernemingen

Bent u een ondernemer of heeft u een boerenbedrijf? Dan vraagt het vervangen van een asbestdak vaak om een goed (investerings)plan. Er zijn verschillende financiële en fiscale opties om dakvervanging mogelijk te maken. Een asbestdak vormt namelijk niet alleen een persoonlijk, maar ook een zakelijk risico. Investeert u nu in een nieuw energiezuinig dak, dan investeert u in een gezonde en veilige omgeving van uw bedrijf. U investeert in uw toekomst! Financiële en fiscale kansen. Voor het laten vervangen uw asbestdak kunt u tot en met 2019 gebruik maken van een landelijke subsidie. Daarnaast zijn er meerdere financieel en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden die het niet alleen makkelijk, maar ook aantrekkelijk maken te investeren in een nieuw (duurzaam) dak. Eén van de fiscale voordelen behaalt u door ‘slim’ te sparen voor dakvervanging door middel van een voorziening op groot onderhoud. De klus kost hierdoor netto minder. Ook als het gaat om duurzame maatregelen zijn er financiële voordelen. Met bijvoorbeeld een geïsoleerd dak met zonnepanelen verdient u een deel van uw investering terug. Vraag uw accountant of financieel adviseur naar de mogelijkheden.

 Financiering

Of u nu een groot of klein asbestdak vervangt, er zijn meerdere fiscale, financiële en kostenverlagende mogelijkheden om snel(ler) en met meer rendement een nieuw dak aan te schaffen.
Enkele voorbeelden:- Daklease of dakverhuur- Verkoop van (bouw)grond- Zonnepanelen- Voorziening op groot onderhoud

 Subsidies verwijderen asbestdaken

Tot en met 2019 kunt u voor het laten vervangen van daken gebruik maken van de landelijke subsidieregeling ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Deze subsidieregeling is er voor iedereen.

 Subsidiebedrag

De subsidie is € 4,50 per m² verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,- per adres. Dakbeschot of andere asbesthoudende materialen komen niet voor deze regeling in aanmerking. Per jaar wordt er een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor 2017 was dit bedrag maximaal 25 miljoen euro. Heeft u uw aanvraag op tijd gedaan, maar is het subsidiebedrag al vergeven, dan wordt uw aanvraag verplaatst naar 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 Voorwaarden

U betaalt de rekening voor het verwijderen van het asbestdak. Degene die de factuur betaalt, vraagt ook de subsidie aan. Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidieregeling kunt u terecht op www.rvo.nl

 Gecertificeerde asbestsaneerders

Asbest verwijderen is aan strenge regels gebonden vanwege de nodige risico’s. Heeft u een asbestdak groter dan 35 m², dan moet u uw dak laten verwijderen door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl vindt u een overzicht van betrouwbare door de overheid aangewezen specialisten die u daarbij kunnen helpen.


 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl