Klimaatadaptatie

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor.

Maak daarom uw huis en tuin water- en hitteproof. We zetten handige tips en maatregelen voor u op een rij zodat u zelf direct aan de slag kunt. Want samen pakken we de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer. Het is niet alleen beter voor ons allemaal, uw eigen tuin wordt er ook groener en mooier van. 

Denk mee!

De Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een klimaatatlas voor Twente laten maken. Hierbij hebben we een aantal verhalen over een veranderend klimaat opgeschreven.

Met de gegevens over de gevolgen van het veranderende klimaat willen we met de maatschappij in gesprek. Dat betekent dat we dus ook met u in gesprek willen. We denken nog na op welke manier we dat precies gaan doen. Daar kunt u later meer over lezen op deze pagina. Als u daarover zelf ideeën hebt, mag u die altijd met ons delen via info@sterinsamenduurzaam.nl.

Subsidie

Op dit moment heeft de gemeente Haaksbergen geen subsidies voor maatregelen om de gevolgen van extreem weer op te vangen.

Projecten

Alle projecten voor riolering en water staan ook in het teken van klimaatadaptatie (het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat). Voorbeelden tot nog toe daarvan zijn:

  • de wadi’s aan de Albert Cuyplaan
  • de bergingsvijver bij de Veldmaat
  • de herinrichting van de Eibergsestraat

Beleid

Veel van het beleid over klimaatadaptatie is nu verwoord in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Op dit moment gaat dit nog vooral over (het voorkomen en oplossen van) wateroverlast en de riolering. Het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan bevat informatie over de opvang van klimaatgevolgen. Zodra de gemeente de omgevingswet verder implementeert integreren we het klimaatbeleid meer in het omgevingsbeleid en is een apart GRP voor het beleid niet meer nodig.

Wat kunt u doen?

Kijk voor tips en informatie op: https://groenblauwtwente.nl 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl