Financieel herstelplan

Gepubliceerd: 20-5-2020

De provincie Overijssel heeft het financieel herstelplan van de gemeente Haaksbergen beoordeeld. Het plan doorstaat de eerste ambtelijke toets. In overleg met de provincie heeft de gemeente nog wat wijzigingen doorgevoerd, maar het perspectief voor de komende jaren ziet er grotendeels hetzelfde uit. Ook is het herstelplan nu wat transparanter, doordat beleidsmatige keuzes die de raad nog moet maken zichtbaarder geworden zijn.

In 2020 en 2021 moeten flinke tekorten weggewerkt worden, vanaf 2022 zijn de resultaten weer positief. Ook wordt er de komende jaren gewerkt aan versterking van de reserves. Besparingen en inkomstenverhogingen zijn nodig om financieel weer gezond te worden. Alle voorgenomen maatregelen staan in het herstelplan, waarover de raadscommissie op 9 juni vergadert en de gemeenteraad op 17 juni een besluit neemt. Vervolgens moet het college van Gedeputeerde Staten van de provincie ook akkoord gaan. De gunstige beoordeling van provincieambtenaren stemt echter positief.

Inwoners konden gisteren en vanavond reageren tijdens een inspraakavond (live te volgen en na te luisteren via www.haaksbergen.nl). Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om Haaksbergenaren de gelegenheid te geven te reageren op de plannen. Het financieel herstelplan kan dan eventueel nog enigszins aangepast worden, voordat er een definitief voorstel naar de gemeenteraad gaat die er uiteindelijk over besluit. Als een voorgenomen bezuiniging niet doorgaat, moet elders weer geld gevonden worden. Mensen die geen gebruik konden maken van de inspraakavond kunnen tot en met zondag 24 mei ook een reactie naar het college sturen via r.molenkamp@haaksbergen.nl.


Meer informatie

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Fiets kopen?

  13-8-2020

  Fietsenveiling op zaterdag 19 september in gebouw Twente Milieu (Elektrostraat)....

 • Groenrijck

  13-8-2020

  Na drie jaar onderhandelen zijn alle partijen blij met duurzame wijk Groenrijck....

 • Hitte in Haaksbergen

  10-8-2020

  Tips tegen hitte, smoginfo , waarschuwing voor blauwalg en zuinig met drinkwater!...

Nieuws overzicht