Home > Ondernemer > Actieplan Centrum Haaksbergen > Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied Haaksbergen

Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied Haaksbergen

Professionele gevels, etalages en inrichting van de winkels zijn belangrijk voor het functioneren van een onderneming: ze stimuleren de consument om de winkel binnen te gaan. Daarnaast dragen ze bij aan de uitstraling van het winkelgebied als geheel.

Gevels, etalages en inrichting zijn niet overal op uniform hoogwaardig niveau in het centrum; ondernemers en eigenaren dienen zich bewust te zijn / worden van de huidige matige kwaliteit.

Vanuit het Actieplan Centrum Haaksbergen hebben ondernemers, gevestigd in het kernwinkelgebied, een profileringsscan ondergaan onder anderen op de hiervoor genoemde onderdelen. De resultaten hiervan zijn tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op 6 november 2018 uitgereikt. De ondernemers hebben met deze uitslag inzicht in de goede en minder goede aspecten van hun uitstraling en er zijn concrete suggesties gedaan om hier verbetering in aan te brengen. Waaronder bijvoorbeeld herinrichting of gevelaanpak.

Omdat gevels een belangrijk onderdeel zijn van het winkelstraatbeeld is er een stimuleringsregeling (dat wil zeggen de Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied) opgesteld om eigenaren financieel bij te staan in de aanpak van hun gevel. Deze stimuleringsregeling is begrensd en alleen van toepassing binnen het gearceerde gebied zoals aangegeven op de kaart “plattegrond kernwinkelgebied”.

In totaal is er voor de stimuleringsregeling € 100.000,-- beschikbaar waarvan € 50.000,- in 2019 en € 50.000,- in 2020.

De Subsidieverordening bestaat uit twee onderdelen:

  1. Subsidie voor een gevelverbeteringsplan opgesteld door een architect voor 70% van de kosten tot een maximum bedrag van € 1.000,00.
  2. De subsidie voor het uitvoeren van de gevelverbetering. Deze bedraagt 30% van de kosten tot een maximum bedrag van € 5.000,00 en in het geval het betreffende vastgoedobject twee voorgevels heeft, bedraagt de maximum subsidie € 7.500,00.

Wilt u meer informatie of subsidie aanvragen? Wij verwijzen u graag naar de verordening met de voorwaarden en plattegrond en het aanvraagformulier.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl