Beleid

Een overzicht van de beleidsdocumenten rondom plattelandsontwikkeling.

Per 1 januari 2024 treet de omgevingswet in werking. De omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. In Haaksbergen hebben we diverse beleidsdocumenten waarin regels staan die straks onder de omgevingswet vallen. Op deze pagina geven we een overzicht van de beleidsdocumenten die voor de ontwikkelingen in het buitengebied belangrijk zijn.

Eén van de beleidstukken is het Landschapsontwikkelingsplan. Deze stamt uit 2005 maar is voor de opbouw en de ontwikkeling van het landschap nog steeds actueel.

Het Beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied geeft veel informatie over de inrichting van het landelijk gebied. Gaat u aan de slag met de ontwikkeling van uw erf? In dit plan staan de basis uitgangspunten waaraan uw ontwikkeling getoetst zal worden.

Het bestemmingsplan Haaksbergen is het meest overzichtelijk te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site gaat u naar de locatie waar u informatie over wilt en u kunt dan via de kaart en het menu navigeren naar de regels. 

Heeft u zelf een idee voor een ontwikkeling maar weet u niet wat hierin kan. Door het indienen van een vooroverlegplan bekijken wij uw situatie en geven antwoord op uw vragen en waar nodig adviseren wij over haalbaarheid en mogelijkheden. 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl