Achtergronddocumenten

Advies Deskundigenteam

Een deskundigenteam, bestaande uit ecologen, hydrologen en landbouwdeskundigen, heeft de maatregelen uit de PAS gebiedsanalyse nader uitgewerkt en heeft de effecten van de maatregelen onderzocht. De resultaten zijn door het deskundigenteam per deelgebied in een achtergronddocument beschreven. Deze documenten zijn beoordeeld door een werkgroep, bestaande uit specialisten vanuit de betrokken overheden, terrein beherende organisaties en LTO. De projectgroep heeft ingestemd met de achtergronddocumenten die hieronder zijn in te zien.

Eigenaren met gronden in de bufferzone (de gele gebieden op de kaart) ontvangen van het deskundigenteam een eigenaarsrapport met specifieke informatie voor zijn gronden. Het deskundigenteam licht de eigenaarsrapporten toe in een gesprek.

Het achtergronddocument geeft een uitgebreide weergave van het onderzoek. Per deelgebied is een achtergronddocument opgesteld met een bijlagenrapport en een kaartenbijlage. Deze zijn hieronder in te zien.

Buurserzand


Galgenslat en Steenhaarplassen

Deelgebied BZ1 (ten noordwesten van het Buurserzand)

De Knoef

Deelgebied BZ2 (ten noorden van het Buurserzand)

Hagmolenbeek en Biesheuvelleiding

Deelgebied BZ3 (ten oosten van het Buurserzand)

Enclave de Ronde Bulten en Laakmors

Deelgebied BZ5 (ten zuidwesten van het Buurserzand)

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl