Programmatische Aanpak Stikstof

Al jaren is er in natuurgebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit heeft een negatief effect op kwetsbare natuur. Onder regie van het Rijk is daarom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld, om zowel de natuurdoelen te behalen als ontwikkelingsruimte voor (agrarische) ondernemingen te bieden.

De PAS-gebiedsanalyses van het Buurserzand en het Haaksbergerveen en het Witte Veen, opgesteld door de provincie Overijssel, beschrijven het gebied, de natuurdoelen en een set gebiedsgerichte herstelmaatregelen die in en naast het natuurgebied moeten worden uitgevoerd om ruimte te geven aan natuur én economie.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl