Noodopvang kinderen

Gepubliceerd: 31-3-2020

Kinderen van ouders met zogeheten cruciale beroepen kunnen in deze bijzondere dagen terecht op hun school, bij de kinderopvang of bij hun gastouder. Dit stelt ouders in staat om hun beroep te blijven uitoefenen. Ouders regelen dit rechtstreeks met scholen of de kinderopvang. In opdracht van de rijksoverheid helpen gemeenten de scholen en opvangorganisaties hierbij. Voor kinderen tot en met 12 jaar die buiten kantoortijden opgevangen moeten worden - omdat hun ouders dan werken - heeft de gemeente nu ook 24-uurs opvang georganiseerd in Haaksbergen.

Alle gemeenten zijn verplicht 24-uurs opvang te organiseren voor ouders die dit nodig hebben. In Haaksbergen nemen Humankind Kinderopvang (met als locatie het Los Hoes in de Hassinkbrink) en gastouderbureau Snoesje dit op korte termijn voor rekening. Van de opvang overdag wordt overigens al volop gebruik gemaakt.

Als het thuis lastig is

De gemeente is zich ervan bewust dat er ook kinderen zijn van ouders die géén cruciaal beroep hebben, maar voor wie het lastig is om veel thuis te zijn. Dat kunnen kinderen zijn die thuis onvoldoende begeleiding krijgen of voor wie thuis geen veilige basis is. Deze kinderen zijn veelal al bekend bij de scholen of bij de Noaberpoort (voor een vorm van jeugdhulp). Om deze kinderen te helpen moet heel goed gekeken worden wat nodig is. Dat vraagt maatwerk. Het kan zijn dat het deze kinderen helpt om naar school of opvang te gaan.

Bij vragen

De gemeente, scholen en opvangorganisaties staan in nauw contact met elkaar om te doen wat nodig is. Ouders kunnen in principe bij school of kinderopvang terecht met hun vragen, maar mochten ze tegen moeilijkheden aanlopen dan kunnen ze ook contact opnemen met Gerard Bos of Eric Bouwma van de gemeente via (053) 573 45 67.

Schoolklas

Meer nieuws

 • Begroting 2023

  30-9-2022

  Het vertrekpunt ligt op het realiseren van raadsafspraken....

 • Marktkramen

  29-9-2022

  Vanaf 5 oktober tijdelijke verhuizing marktkramen naar de Hibbertsstraat....

 • Poet’n Graads

  29-9-2022

  Dorpsomroeper Poet’n Graads weer terug op zijn sokkel....

Nieuws overzicht