Groenstroken aankopen

De gemeente is voornemens om meer openbaar groen te verkopen. Op onderstaande kaarten staat per wijk aangegeven of een groenstrook de aanduiding snippergroen (oranje gearceerd) of structuurgroen (groen gearceerd) heeft. Snippergroen is het groen dat voor verkoop in aanmerking komt. Structuurgroen betreft plantsoenen die ingericht blijven als openbaar groen.

In afwijking op onderstaande kaarten heeft het college van de gemeente Haaksbergen op 1 maart 2016 en 19 december 2017 besloten om meer groenstroken te verkopen.

Criteria verkoop/verhuur groenstroken

Bij de inventarisatie van de gemeentelijke plantsoenen is gebruik gemaakt van vooraf vastgestelde criteria. Waarom een bepaalde groenstrook is aangewezen als structuurgroen en om deze reden niet in aanmerking komt voor verkoop kunt u lezen in de beoordelingscriteria.

Verkoopprijs

De verkoopprijs voor de groenstroken is vastgesteld op € 50,- per vierkante meter voor voortuinen en € 90,- per vierkante meter voor zij- en achtertuinen. De overige voorwaarden staan vermeld in de nadere regels.

Wijzigen bestemming

De gemeente heeft de bestemming van de groenstroken snippergroen gewijzigd, zodat het gebruik als tuin en het realiseren van een aantal bouwwerken achter de voorgevel van de woning mogelijk kunnen worden toegestaan. Voor de groenstroken die extra worden verkocht, wordt de bestemmingsplanwijziging nog opgestart.

Besluiten

Besluit 1 maart 2016:

Besluit 19 december 2017:

Kaarten

Interesse

Indien u interesse heeft in de aankoop van een strook openbaar groen, dan kunt u een e-mail sturen aan: gemeente@haaksbergen.nl.

Heeft u vragen over de aankoop van een strook openbaar groen dan kunt u op maandag en dinsdag bellen met: (053) 573 45 67. U wordt dan doorverbonden met een van de medewerkers van Ontwikkeling die de verkoop van openbaar groen begeleiden.

Ook kunt u een e-mail sturen aan gemeente@haaksbergen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl