Vervolg Marktplan

Gepubliceerd: 23-12-2021

Het college van B&W treft verdere voorbereidingen voor realisatie van het Marktplan. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om het startsein te geven richting een bestemmingsplanprocedure. De gemeenteraad gaf eerder aan dat te willen overwegen als er meer bekend is over onder andere de selectie van een supermarkt en het parkeer- en verkeersonderzoek. Dat is nu het geval, vandaar dat het college de gemeenteraad nu een startvoorstel voorlegt. Ook komt er opnieuw een (online) informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers.

Nu bekend is geworden dat supermarkt Lidl in zee wil met projectontwikkelaars Ben Roerink en Nordwick BV en dat Lidl zich in Haaksbergen wil vestigen, wordt het schetsontwerp verder aangepast. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de supermarkt en omgeving. Zo komt nu de entree aan de kant van de markt. Wat verder voor de omgeving van belang is, is dat laden en lossen van vrachtwagens binnen in het pand gebeurt. Daarnaast zijn de uitkomsten van het parkeer- en verkeersonderzoek bekend. Er komen voldoende parkeerplaatsen. En het blijkt niet noodzakelijk omliggende wegen aan te passen, maar er zijn wel verbetermogelijkheden. Bovendien is het onderhoud aan wegen en parkeerplaatsen al jaren uitgesteld, in afwachting van realisatie van het plan. De gemeente wil daarom samen met omwonenden kijken naar welke verbeteringen gewenst zijn.

Bijeenkomst met omwonenden en ondernemers

Om het Marktplan te realiseren is een besluit van de gemeenteraad nodig om het bestemmingsplan aan te passen. Via een startvoorstel vraagt het college nu toestemming om met de procedure te beginnen. Bij een dergelijke procedure hebben omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het plan en eventueel bezwaar aan te tekenen. Maar liever houdt de gemeente nu al, bij het verder vormgeven van het Marktplan, rekening met wensen van de omgeving. Daarom vindt er op 11 januari weer een bijeenkomst plaats met omwonenden en ondernemers in de omgeving. De gemeente en ontwikkelaars presenteren de laatste versie van het Marktplan en de vervolgstappen. En uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Het plan is om te komen tot een werkgroep met vertegenwoordigers uit de omgeving, waar gesproken wordt over verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. In verband met de geldende coronamaatregelen is de bijeenkomst online. Op 12 januari komt het onderwerp aan de orde in de vergadering van de raadscommissie.

Marktplan

Het Marktplan in het Haaksbergse centrum van de projectontwikkelaars Nordwick en Roerink bestaat uit een supermarkt, ondergrondse en bovengrondse parkeergelegenheid, 67 appartementen en een openbaar park. Wie benieuwd is naar de schetsen van het Marktplan kan een impressie vinden op www.haaksbergen.nl/marktplan.

Schets Markplan

Meer nieuws

 • Groenadoptie

  30-6-2022

  Bewoners onderhouden en verfraaien met elkaar stukje gemeentegroen....

 • Uitnodiging receptie

  29-6-2022

  Antoon Peppelman neemt op 8 juli afscheid als wethouder van Haaksbergen....

 • Werkbezoek zoutwinning

  29-6-2022

  Bewoners de Hoeve en Nobian eerst nog eens samen om tafel....

Nieuws overzicht