Wegen, verkeer en parkeren

Informatie over wegwerkzaamheden, het verkeers- en vervoersplan en parkeren.

Op basis van onderzoeken worden er door de gemeente Haaksbergen verkeersmaatregelen genomen om de diverse verkeersstromen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Doel hiervan is om een zo goed en veilig mogelijk wegennet te krijgen en te houden.

Wegwerkzaamheden

Alle wegwerkzaamheden die in Haaksbergen plaatsvinden worden weergegeven op de website van de NDW. Werkzaamheden die minder dan een dag duren worden niet vermeld.

Bekijk hier de website van de NDW voor de wegwerkzaamheden in Haaksbergen en de regio.

Wegwerkzaamheden die korter dan een dag duren maar waarover toch gecommuniceerd moet worden, of werkzaamheden waar extra informatie over wordt verstrekt, vindt u in dit overzicht.  

Kabels en leidingen

Om er voor te zorgen dat de kabels en leidingen in de ondergrond hun functie goed blijven vervullen is er regelmatig onderhoud nodig. Onderhoud wordt uitgevoerd door diverse nutspartijen als Vitens, Enexis, Ziggo, Kpn, zij vragen hiervoor vergunning aan bij de gemeente. Bekijk hier waar er bij u in de buurt gewerkt wordt.

Verkeers- en vervoersplan

De gemeente Haaksbergen heeft de afgelopen jaren, in het kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP), intensief gewerkt aan het creëren van een goed functionerend en veilig wegennet. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) is het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Haaksbergen aangegeven.

Gehandicaptenparkeerkaart

Wanneer je slecht ter been bent, is een gehandicaptenparkeerkaart mogelijk. Er is een kaart voor mensen die zelf een auto besturen en een kaart voor mensen die voor vervoer buitenshuis altijd hulp nodig hebben van een ander. Er is ook een combinatiekaart mogelijk voor mensen die permanent gebonden zijn aan een rolstoel.

De kaart is voor een bepaalde periode geldig variërend van een half jaar tot maximaal vijf jaar. Er zijn kosten aan de aanvraag verbonden. Een medische keuring is verplicht maar er zijn een paar uitzonderingsituaties.

Je vraagt de kaart aan bij de Noaberpoort.

Gladheidsbestrijding

In Haaksbergen werken we met een strooibeleid dat is afgestemd op het beleid van de omliggende gemeenten, en dat beoogt de kosten en het zoutgebruik te beperken. Meer informatie over gladheidsbestrijding

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl