Het college van B&W

Burgemeester

 • Rob Welten (mr. drs. R.G.)
  Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Wethouders

 • Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)
  Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)
 • Pieter van Zwanenburg (P.)
  Pieter van Zwanenburg (P.)
 • Johan Niemans (mr. J.H.)
  Johan Niemans (mr. J.H.)

Gemeentesecretaris

 • Rob Toet (dr. R.)
  Rob Toet (dr. R.)

Het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college laat zich leiden door het coalitieakkoord (pdf | 8,2 MB).

Vergaderingen

Elke dinsdag vergadert het college. De vergaderingen zijn niet openbaar, wel informeert het college de pers over de belangrijkste besluiten en deze plaatsen wij ook op deze website. Burgemeester en wethouders nemen gezamenlijk besluiten, ook al heeft ieder lid van het college zijn eigen werkveld waarvoor hij in eerste instantie verantwoordelijk is.

Kijk voor een overzicht van de vergaderingen en besluiten in het vergaderschema.

Vertegenwoordiging

Haaksbergen werkt samen met andere gemeenten. Dat doet ze in verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden. Welk lid van het college Haaksbergen vertegenwoordigd is te zien in onderstaand schema:

Register gemeenschappelijke regelingen

In onderstaand register staat opgenomen aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente Haaksbergen deelneemt.

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden. Zij mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Gedragscode integriteit bestuurders

De gemeenteraad heeft voor zichzelf als volksvertegenwoordigers, maar ook voor het college een gedragscode vastgesteld. Voor het college is dit de Gedragscode integriteit bestuurders.

Een gedragscode bevat normen waaraan de bestuurders zich binden om openheid en integriteit te bevorderen. De gedragscodes heeft in aanvulling op wetgeving, diverse voorschriften over openheid met het oog op de integriteit.

Declaraties en geschenken

In de gedragscode is ook vastgelegd dat een register wordt bijgehouden van declaraties en geschenken: het geschenken- en declaratieregister. Per kwartaal wordt hierin opgenomen welke geschenken zijn ontvangen en welke declaraties zijn ingediend.

Contactgegevens 

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67

Uitgelicht

Werken bij de gemeente

Wil je werken bij de gemeente Haaksbergen? Bekijk onze openstaande vacatures.

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni.

Samen Haaksbergen

Denk en doe digitaal mee over en met plannen van de gemeente en andere initiatiefnemers.