Welzijn, zorg, werk en inkomen

Iedereen in Haaksbergen moet zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij wordt verwacht dat inwoners steeds meer zelf gaan doen en hun eigen netwerk inschakelen wanneer hulp of ondersteuning nodig is. Pas als dat niet lukt, is er hulp op maat voor degenen die het echt nodig hebben. Medewerkers van Noaberpoort zorgen voor professionele ondersteuning. Zie hieronder voor verwijzingen naar Noaberpoort.

Sportakkoord

Informatie over het lokaal Sport- en Beweegakkoord "Sport versterkt Haaksbergen".

Noaberpoort

Link naar de website van de Noaberpoort.

Meldpunt sociaal domein

Wanneer u ergens tegenaan loopt of ideeën heeft over hoe iets beter kan in het sociale domein.

Wmo

De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij

De Jeugdwet

De Jeugdwet is sinds 1 januari 2015 van kracht.

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).