Digitale toegankelijkheid

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat voor iedereen dezelfde informatie beschikbaar is, ook voor mensen met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slechtzienden, slechthorenden of mensen met een fysieke beperking. Daarom maken wij onze websites digitaal toegankelijk.

Het volledig aan de toegankelijkheidseisen laten voldoen van alle websites kost tijd en geld. Hierbij zijn wij vaak ook afhankelijk van andere partijen. Daarom lossen wij toegankelijkheidsproblemen gefaseerd op. Websites die belangrijk zijn voor de dienstverlening aan veel bezoekers krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoofdwebsite (haaksbergen.nl), de website voor het maken van een afspraak en het doorgeven van een verhuizing.

Maatregelen

De gemeente Haaksbergen heeft verschillende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren:

  • Niet-toegankelijke informatie en documenten worden verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
  • De websites zijn met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove.
  • Handmatige toets: De hoofdwebsite (haaksbergen.nl) en de website van Noaberpoort (noaberpoort.nl) zijn 2021 handmatig getoetst door Stichting Accessibility. 

Rapportages

Toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaringen van websites (van de gemeente zelf of van leveranciers) staan hieronder vermeld. Zodra een nieuwe verklaring beschikbaar is, wordt deze bijgevoegd:

 
Website Toegankelijkheidsverklaring Datum
www.haaksbergen.nl Toegankelijkheidsverklaring (register) 03-02-2022
www.noaberpoort.nl Toegankelijkheidsverklaring Noaberpoort (register) 03-02-2022
afspraken.haaksbergen.nl Toegankelijkheidsverklaring afsprakenmodule 23-06-2020
iBurgerzaken - burgerview Toegankelijkheidsverklaring Pinkroccade iBurgerzaken  - Burgerview 26-05-2020
burgerklacht.nl Verklaring Beheervisie 07-02-2020

Label Haaksbergen.nl

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Haaksbergen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@haaksbergen.nl. Wij beoordelen dan uw melding, proberen het probleem op te lossen of bieden als dat mogelijk is een toegankelijk alternatief.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl