Vergunningen en plannen

Energiezuinig bouwen of renoveren? Kijk op Verbeter & bespaar Haaksbergen

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom; een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Vergunningen

Diverse vergunningen met onder meer de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning.

Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten

Bestemmingsplannen die in procedure of inmiddels onherroepelijk zijn.

Projecten en beleid

Haaksbergen bouwt voortdurend aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in alle wijken van de gemeente.

Toezicht en handhaving

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van handhaving en naleving van de regels.

Dossiers inzien

U kunt de door u gewenste informatie opvragen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).