De gemeenteraad

Gemeenteraadsleden

 • Gerben ten Asbroek (NH)
  Gerben ten Asbroek (NH)
 • Gea Costeris (Team DAP)
  Gea Costeris (Team DAP)
 • Esther Diepenmaat - van den Hoff (CDA)
  Esther Diepenmaat - van den Hoff (CDA)
 • Freek Ebeling (VVD)
  Freek Ebeling (VVD)
 • Henriëtte Exterkate-Roerink (CDA)
  Henriëtte Exterkate-Roerink (CDA)
 • Tanja Janssen (D66)
  Tanja Janssen (D66)
 • Marco Lassche (Team DAP)
  Marco Lassche (Team DAP)
 • Thij Looman (PvdA)
  Thij Looman (PvdA)
 • Ans Mekking-Veenstra (NH)
  Ans Mekking-Veenstra (NH)
 • Dario Prinsen (NH)
  Dario Prinsen (NH)
 • Jeroen Slot (CDA)
  Jeroen Slot (CDA)
 • Wesley Uuldriks (NH)
  Wesley Uuldriks (NH)
 • Gert Jan Vonkeman (D66)
  Gert Jan Vonkeman (D66)
 • Patrick ten Voorde (CDA)
  Patrick ten Voorde (CDA)
 • Ellen Wielens (NH)
  Ellen Wielens (NH)
 • Nicole Wielens (Team DAP)
  Nicole Wielens (Team DAP)
 • Frans Winkelhuis (CDA)
  Frans Winkelhuis (CDA)
 • Bart Woortman (VVD)
  Bart Woortman (VVD)
 • Deniz Yüksel (PvdA)
  Deniz Yüksel (PvdA)

Voorzitter

 • Rob Welten (mr. drs. R.G.)
  Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Griffier

 • Robin Meinen (Griffier)
  Robin Meinen (Griffier)
 • Petra Hobbenschot (Griffiemedewerker)
  Petra Hobbenschot (Griffiemedewerker)

De gemeenteraad

De gemeenteraad is eigenlijk de baas van Haaksbergen. De gemeenteraad bestuurt Haaksbergen op hoofdlijnen. Dit betekent dat zij het beleid vaststelt, het college van B&W controleert en de burgers vertegenwoordigt. De raad houdt zich dus niet bezig met de details - het dagelijks bestuur van de gemeente ligt bij het college van burgemeester en wethouders. In formele taal heet dit het dualisme, wat betekent dat de gemeenteraad op afstand staat van het college.

Verdeling zetels

De 19 zetels in de raad zijn als volgt verdeeld: CDA 5, Nieuw Haaksbergen 5, Team DAP 3, VVD 2, PvdA 2 en  D66 2. De raad wordt ééns per vier jaar gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden op 16 maart 2022. In 2026 kunt u opnieuw naar de stembus.

Raadsvergaderingen

 • Voor de raadsvergaderingen, maar ook voor documenten (zoals beleidsstukken of raadsinformatiebrieven) kijkt u in het vergaderschema.

Spreekrecht

Zowel tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad als tijdens die van de raadscommissies kunnen inwoners en andere belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht.

Gedragscode integriteit bestuurders

De gemeenteraad heeft voor zichzelf als volksvertegenwoordigers, maar ook voor het college een gedragscode vastgesteld. Voor de gemeenteraad is dit de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers (pdf | 80 kB).

Een gedragscode bevat normen waaraan de volksvertegenwoordigers zich binden om openheid en integriteit te bevorderen. De gedragscodes heeft in aanvulling op wetgeving, diverse voorschriften over openheid met het oog op de integriteit.

Declaraties en geschenken

In de gedragscode is ook vastgelegd dat een register wordt bijgehouden van declaraties en geschenken: het geschenken- en declaratieregister. Per kwartaal wordt hierin opgenomen welke geschenken zijn ontvangen en welke declaraties zijn ingediend. 

Contactgegevens:

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67
Website http://www.haaksbergen.nl

Uitgelicht

Werken bij de gemeente

Wil je werken bij de gemeente Haaksbergen? Bekijk onze openstaande vacatures.

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni.

Samen Haaksbergen

Denk en doe digitaal mee over en met plannen van de gemeente en andere initiatiefnemers.