Gemeentelijke belastingen

GBTwente voert voor ons de belastingtaken uit. Via de website van GBTwente vindt u informatie over de heffing op afvalstoffen, forensenbelasting, hondenbelasting (ook hond aanmelden of afmelden), onroerende zaakbelasting, rioolheffing en toeristenbelasting.

Aanvragen / inzien

Ga naar het Digitale Loket van GBTwente en maak daar een keuze uit de verschillende mogelijkheden.

Gemeentelijke belastingtarieven

U vindt de geldende tarieven op de website van GBTwente.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. Iedereen kan de WOZ waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken.
Gegevens zoals wie is de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag worden niet getoond. De WOZ waarden van de woningen in Haaksbergen zijn te vinden in het WOZ waardeloket.

Toeslagen

Wilt u weten of u recht heeft op een toeslag (zoals bijvoorbeeld huurtoeslag)? Kijk dan op de website van de Belastingdienst

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl