Aansprakelijkstelling gemeente

Wanneer u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor schade die u heeft opgelopen in de openbare ruimte, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U moet daarbij wel zeker weten dat de gemeente partij is. U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Let op! Het komt voor dat de taken door de gemeente zijn uitbesteed en veroorzaakt zijn door een andere partij.

Voorwaarden

 • De schade is ontstaan door gemeentelijke handelen.
 • De schade is ontstaan doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.
 • Overige situaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is maar niet, niet juist of nalatig heeft gehandeld.

Digitaal aanvragen

Per post aanvragen

Benodigde informatie:

 • Uw naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer.
 • Datum, tijdstip en plaats waar de schade is ontstaan.
 • Wat is er gebeurd?
 • Is er sprake van letsel- of materiële schade. Welke letsel/materieel?
 • Maakte u gebruik van een vervoersmiddel? Zo ja, welke?
 • Was het weer van invloed op de situatie? Zo ja, wat waren de weersomstandigheden?
 • Was de staat van het wegdek van invloed op de situatie? Zo ja, hoe was de staat van het wegdek?
 • Schadebedrag
 • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is?
 • (Meerdere) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
 • Rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Postadres:

Gemeente Haaksbergen
T.a.v. afdeling Financiën (verzekeringen)
Blankenburgerstraat 28
7481 EB Haaksbergen

Procedure

 • U ontvangt een bevestiging met een schadekenmerk
 • De gemeente of haar verzekeraar kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u (binnen 10 werkdagen) een email of brief.
 • U krijgt (binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) onkostenvergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkheid afwijst, dan ontvangt u een email of brief met uitleg.

Kosten

Voor de aanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl