Bouwen aan de randen

In Haaksbergen moeten meer woningen gebouwd worden. Het gaat hierbij om betaalbare woningen voor onder andere starters, ouderen en spoedzoekers.

Deze woningen kunnen niet allemaal binnen de kernen gebouwd worden. Daarom is er een onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties aan de randen van Haaksbergen, Buurse en St. Isidorushoeve. Ook is er gekeken naar uitbreidingslocaties voor werken. Het onderzoek is uitgevoerd door Strootman Landschapsarchitecten en is een aanvulling op de Structuurvisie Haaksbergen 2030. 

Voorkeursrecht (artikel 9.1 Omgevingswet)

Om er voor te zorgen dat speculanten de gronden aan de randen niet opkopen en daarmee de prijzen opdrijven heeft de gemeenteraad op 15 februari 2024 besloten om een voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. Het voorkeursrecht is gevestigd op percelen in de gebieden Wissinkbrink West, Kolderveld, Honesch (zonder de percelen achter de Buurserstraat), Buurse en St. Isidorushoeve. Het doel van een voorkeursrecht is dat een grondeigenaar, als hij van plan is om de grond te verkopen, hij deze eerst aan de gemeente moet aanbieden. Hiermee houdt de gemeente de regie en kan er beter gestuurd worden op het bouwen van betaalbare woningen. Er zijn mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het raadsbesluit. In de publicatie staat op welke wijze dit mogelijk is.  

Ontwerp addendum op de structuurvisie

De aanvulling (addendum) op de Structuurvisie ligt vanaf 14 december 2023 gedurende 6 weken ter visie. Het is mogelijk om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen op het ontwerp addendum op de structuurvisie tot en met 24 januari 2024.

  • Schriftelijk: Stuur uw reactie aan de gemeenteraad van Haaksbergen, Postbus 102,7480 AC, Haaksbergen.
  • Mondeling: Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratief ondersteuner van het Team Omgeving en Ontwikkeling, Milou Menzing, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Vaststelling addendum: 2de kwartaal 2024 (nadere informatie volgt). Bij het onderzoek dat nu is uitgevoerd is met name gekeken naar geschikte woon- en werklocaties vanuit het landschap. De volgende stap is dat de haalbaarheid van de woningbouwlocaties wordt onderzocht. Er vindt daarom nu een financieel en milieutechnisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek worden bepaalde woningbouwlocaties verder uitgewerkt. 

Op deze pagina is informatie te vinden over het bouwen aan de randen van de kernen. De komende tijd wordt de pagina telkens geactualiseerd en aangevuld met relevante informatie. 

Voor vragen kunt u mailen naar grondzaken@haaksbergen.nl of telefonisch contact opnemen via ons telefoonnummer (053) 573 45 67 en vragen naar de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Besluiten college en raad

Addendum Structuurvisie 

Voorkeursrecht

Publicaties

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl