Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beckummerweg 39-41

Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beckummerweg 39-41

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buiteengebied Haaksbergen, partiële herziening Beckummerweg 39-41’ met ingang van 1 augustus 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Beckummerweg 39-41 de landschapsontsierende bebouwing te slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe woning te realiseren. Daarnaast wordt de karakteristieke schöppe gerenoveerd tot twee boerderijkamers en een kleinschalige boerderijcamping met bijbehorend gebouw gerealiseerd. Dit gebouw dient ten behoeve van de sanitaire voorzieningen, een kantine, twee boerderijkamers en opslag voor machines en gereedschap om de omliggende gronden en camping te onderhouden.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 15 augustus 2014 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl