Week 22 - 3 juni 2021

Week 22: Buurt praat mee over verkeer, parkeren en park - Gemeentelijke uitgaven en inkomsten 2021 in de pas - Besluiten B&W - Op bezoek bij de buren - Onderhoud aan de weg - Meer levensloopbestendige woningen nodig in Haaksbergen - Gecombineerde commissievergadering - Grootschalig inkopen voor verduurzaming koopwoningen - Nieuwe website sterinsamenduurzaam.nl - Bespaar naast energie ook geld! - Openbare Bekendmakingen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl