Week 28 - 15 juli 2021

Week 28: Vrolijke zomerbloeiers in het park - Bouwen in Buurse geïnventariseerd - Schieten met carbid mag, maar onder voorwaarden - Vers zandbakkenzand - Besluiten B&W - GGH over de Kadernota - Noaberpoort / Ontmoetingsactiviteiten voor senioren / Jongerenwerk Skillz en ZIENS naar De Kappen / Summergames - Definitief advies toetsingscomité - Waterstof als alternatief? - Hoe en wanneer gaan we van het aardgas af? - Openbare Bekendmakingen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl