Spreekrecht

Zowel tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad als tijdens die van de raadscommissies kunnen inwoners en andere belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht. Vooral tijdens een commissievergadering kan het belangrijk zijn om de aanwezige leden toe te spreken. Op dat moment hebben de raadsleden doorgaans binnen hun fractie nog geen definitief standpunt over de te bespreken voorstellen ingenomen.

Tijdens de raadsvergaderingen is het spreekrecht beperkt tot onderwerpen die nìet op de agenda staan. Daarnaast geldt nog een aantal beperkingen. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Het spreekrecht mag niet gaan over personen en er mag geen sprake zijn van commerciële belangen. Evenmin mag het gaan over onderwerpen waarover een beroep- of bezwaarschriftprocedure loopt of waarover een officiële inspraakprocedure plaatsvindt. Ook mag niet het woord worden gevoerd over onderwerpen die al in een commissievergadering aan de orde zijn geweest.

Als iemand gebruik wil maken van de spreekrechtmogelijkheid moet hij of zij dit van te voren melden bij de griffier van de gemeenteraad. Bij een commissievergadering kan dat tot een kwartier voor aanvang; bij een raadsvergadering bij voorkeur een dag van tevoren. Dat kan telefonisch, tel. (053) 573 45 67, of per e-mail: g.raaben@haaksbergen.nl ).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).