Erkenning geboren kind

Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit kan door het kind te erkennen. Het erkennen van een kind is kosteloos.

Van de erkenning wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door het kind te erkennen ontstaat er een juridische band tussen de moeder waaruit het kind niet is geboren of de vader en het kind. Deze juridische band is de familierechtelijke betrekking.

Erkenning voor de geboorte (ongeboren vrucht)

U hoeft niet te wachten met het erkennen van een kind tot na de geboorte. Erkennen kan ook al tijdens de zwangerschap. Dit wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Een dergelijke erkenning heeft als voordeel dat het ouderschap op dat moment al is vastgelegd. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Ouderlijk gezag 

Door het erkennen van het kind is de erkenner nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet, na de erkenning, het ouderlijk gezag worden aangevraagd. U krijgt het ouderlijk gezag door een verzoek in te dienen bij de Rechtbank. Dit kan door met uw DigiD in te loggen bij het digitale loket Rechtspraak. U kunt ook bij de balie van de afdeling Publiekszaken een formulier krijgen waarmee u het ouderlijk gezag kunt aanvragen. Bij uw aanvraag vraagt de Rechtbank om een afschrift van een geboorteakte van het kind en een kopie van de identiteitsbewijzen van de verzoekers.  

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder;
  • toestemming van de moeder waaruit het kind is of wordt geboren, zelf geschreven of in persoon;
  • bij de erkenning kan worden gekozen voor de achternaam van de erkenner.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de erkenning.

Aanvragen

Erkenning kan uitsluitend door een afspraak te maken met de ambtenaar van de burgerlijke stand van het team Publiekszaken. Telefoon: (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl