Kinderopvang

Peuter- en kinderopvang

In Haaksbergen bevinden zich de volgende opvangorganisaties:

 

Naam

Telefoonnummer

Website/ mailadres

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Bloesem Kinderopvang

053-4787852

www.bloesemkinderopvang.nl

VVE

Columbus Junior

06-18962554

www.columbusjunior.nl

VVE

De Speelboerderij

06-23488268

www.de-speelboerderij.nl

VVE

Gastouderbureau Snoesje

053-5726115

www.gastouderbureausnoesje.nl

 

Humankind Kinderopvang en  -ontwikkeling

053-4800020

www.humankind.nl

VVE

Kinderopvang Het Ezeltje

06-46666309

kinderopvanghetezeltje@hotmail.com

 

Smallsteps/Partou

053-5721884

eigenwijs@smallsteps.nl

 

Peuteropvang Buurse

06-22180692

www.peuteropvangbuurse.nl

 

Kosten kinderopvang: kinderopvangtoeslag of gemeentelijke bijdrage

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor werkende ouders/verzorgers in de kosten van de kinderopvang. Meer informatie over kinderopvangtoeslag en het aanvragen daarvan vindt u op de website van de Belastingdienst.

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen een bijdrage ontvangen in de kosten voor twee dagdelen van in totaal 8 uur peuteropvang per week. Deze tegemoetkoming is beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar oud. Vraag hiervoor bij de peuteropvang van uw keuze naar de mogelijkheden.

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

Als uw kind een taalachterstand heeft zal het consultatiebureau aangeven dat uw kind VVE nodig heeft. Voorschoolse educatie is voor peuters vanaf 2,5 jaar oud. Kinderen die VVE nodig hebben gaan vier dagdelen van in totaal 16 uur naar een VVE-opvang (zie de rechterkolom in het overzicht van organisaties).

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar uw kind heeft wel voorschoolse educatie nodig, dan betaalt u over de eerste twee dagdelen per week een ouderbijdrage op basis van uw inkomen. De andere twee dagdelen betaalt de gemeente volledig aan de opvang.

Gemeentelijke bijdrage

U kunt daarnaast in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang. Dit kan als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangt of als u een traject op weg naar werk volgt. Ook als u om sociale of medische redenen (tijdelijk) niet of minder in staat bent om voor uw kind te zorgen kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de kinderopvang.  Informatie over en formulieren voor het aanvragen van een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang vindt u op de website van de gemeente Hengelo.

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

De gemeente Haaksbergen laat de handhaving van de Wet kinderopvang (Wko) uitvoeren door de gemeente Hengelo. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Gaby Kolkhuis Tanke of Özlem Kandemir via het algemene telefoonnummer (0) 14 074. Meer informatie vindt u ook op de website van de gemeente Hengelo: Ondernemen in de kinderopvang (hengelo.nl)

Voor het aanpassen van het bestemmingsplan, aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen of brandveilig gebruik met betrekking tot een kinderopvanglocatie kunt u terecht bij de gemeente Haaksbergen. Kijk voor meer informatie daarover ook op de volgende pagina: Vergunningen en plannen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl