Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112’ met ingang van 15 mei 2015 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevat het perceel aan de Oude Boekeloseweg 112. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe stal mogelijk door het agrarisch bouwperceel te vergroten naar ongeveer 1.5 hectare. Er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op de locatie.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1125-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl