Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 113

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 113’ met ingang van vrijdag 22 januari 2016  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden van de aanwezige autosloperij. De bedrijfsactiviteiten worden feitelijk bestemd. De aanwezige bedrijfswoning krijgt met dit bestemmingsplan dezelfde mogelijkheden als andere woningen in het buitengebied. Dit betekent dat de woning kan worden uitgebreid naar 750 m³.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via deze landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl