Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beekweg 4a-Z

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Beekweg 4a-Z’ met ingang van donderdag 31 maart 2016  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het jachthuis Buurse met omliggende percelen aan de Beekweg 4a-Z mogelijk. Het jachthuis wordt gerenoveerd en er wordt een groepsaccommodatie opgericht. Daarnaast worden de huidige bijgebouwen gesloopt en een nieuwe kapschuur gerealiseerd. Tevens wordt er bij de entree van het erf een natuurlijke parkeergelegenheid aangelegd en wordt het gehele erf landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1111-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl