Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oldenkotsedijk 5 en Oude Boekeloseweg 97 en 97a

Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oldenkotsedijk 5 en Oude Boekeloseweg 97 en 97a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2016, nr. 201509453/1/R1 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oldenkotsedijk 5 en Oude Boekeloseweg 97 en 97a’ met ingang van 7 juli 2016  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Plangebied
Het voorliggende bestemmingsplan is de planologisch-juridische regeling van herzieningen naar aanleiding van de uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen' van 22 april 2015. Het plan betreft een reparatie van de locatie Oude Boekeloseweg 97 en 97a en de percelen bij Oldenkotsedijk 5.
De beroepen die tot een herziening van het bestemmingsplan leiden, zijn meegenomen in deze correctieve herziening van het bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1133-0001.       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl