Buitengebied Haaksbergen, wijzigingsplan Heetpasweg 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, wijzigingsplan Heetpasweg 13’ met ingang van 26 augustus 2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Heetpasweg 13. Dit wijzigingsplan maakt het positief bestemmen van het huidige metselbedrijf door middel van het VAB beleid mogelijk.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1003-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl