Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd’ met ingang van 13 januari 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel C 2745. Dit perceel is gelegen aan de Geukerdijk, tussen nummer 117 en 121. De ontwikkeling betreft de realisatie van een woning in het kader van Rood voor Rood.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1143-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl