Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Boonkweg 21’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Boonkweg 21’ met ingang van vrijdag 25 november 2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het kader van Rood voor Rood een woning te realiseren aan de Boonkweg 21 te St. Isidorushoeve.  Tevens wordt de karakteristieke boerderij gerenoveerd tot twee wooneenheden. Het erf wordt landschappelijk ingepast en is gelegen ten oosten van de kern St Isidorushoeve.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1106-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl