Bestemmingsplan ‘‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Goorsestraat 161’’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Goorsestraat 161’ met ingang van vrijdag 19 juni 2015 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied

Dit bestemmingsplan regelt de omvorming van het agrarische bedrijf aan de Goorsestraat 161 naar een kunstmest-, zaaizaad- en pootgoedhandel. Er worden twee varkensstallen en een paar kleine opstallen gesloopt en daarvoor in de plaats wordt een wagenloods gerealiseerd die dienst zal doen voor stalling van twee vrachtwagens, alsmede opslag van goederen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1118-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl