Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Schoolkaterdijk 76’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Schoolkaterdijk 76’ met ingang van 26 mei 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Schoolkaterdijk 76 aan de noordkant van Haaksbergen. Het betreft de ontwikkeling van zorgboerderij “Hendrikahoeve” waarbij er maximaal 12 zorgkamers in de bestaande boerderij wordt gerealiseerd door middel van het VAB beleid. Alle ontsierende bebouwing op het erf wordt gesloopt. Er wordt tevens geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1144-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl