Wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Diepenheimseweg 22’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Diepenheimseweg 22’ met ingang van 23 juni 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich aan de Diepenheimseweg 22 aan de westkant van Haaksbergen. Het betreft een Rood voor Rood project waarbij alle ontsierende gebouwen op de locatie Diepenheimseweg 22 gesloopt worden. Op de slooplocatie wordt een woning gerealiseerd van maximaal 750 m3 en een bijgebouw van maximaal 150 m2. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1005-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl